B&T bouwmanagement is een onafhankelijke ontwikkelaar. Betrouwbaar en betrokken zijn de kernwaarden van ons bedrijf.

Duurzame ontwikkeling van projecten betekent voor ons het volgende:
• toevoeging van waarde voor de omgeving
• meerwaarde voor de eindgebruiker
• verstandig omgaan met natuur en milieu
• aangaan van een duurzame relatie met opdrachtgeversB&T bouwmanagement begeleidt projecten vanaf de initiatief- tot en met de beheerfase. Daarin vertegenwoordigen wij u als opdrachtgever. Het bouwproces wordt door ons geregisseerd. Wij behartigen uw belangen en realiseren de met u afgesproken doelen en ontzorgen u als opdrachtgever.

Planontwikkeling
• Samenstellen van het programma van eisen
 Selectie van adviseurs
 Opstellen van project planningen
 Opstellen en bewaken van budgetten
• Organiseren van de aanbesteding
 Advies met betrekking tot bouwtechniek, organisatievorm, bouwmethode, (bouw)regelgeving

Bouwteam
 Samenstellen en begeleiden van een bouwteam
 Bewaken van planning en begroting
 Opstellen van contracten

Directievoering
 Begeleiden van het bouwproces in de uitvoeringsfase
   Wij doen dit op basis van het GOTIK systeem.
   Bewaken, beheren en sturen op Geld, Organisastie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.

Toezicht
 Kwaliteitstoezicht tijdens de uitvoering

Technische planbeoordeling
 Toetsen van bestek en tekeningen


Coördinatie van inbouwactiviteiten
 Coördineren van bouwactiviteiten in projecten die door derden zijn gehuurdAdvies
• uitwerken van ontwerp tot bestek/uitvoeringsniveau
• verzorging bouwaanvraag
• bestekken
• EPN berekening
• inventarisatie/opname projecten
• quick scan van objecten/lokaties
• second opinion
• budgettering/kostenramingen
• contractvorming met aannemer/adviseurs

Begeleiden huurders
• Opstellen plan van aanpak
• Begeleiden van inrichtingswerkzaamheden

Technisch beheer
• Opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen
• Analyseren en periodiek inspecteren van het onroerend goed

Bouwplan toesting
• Bouwplan toesting

Locatiescan
• Een locatiescan verschaft inzicht in het benodigde perspectief om een project te gaan ontwikkelen.
   Door de scans worden onderstaande zaken gedetailleerd in kaart gebracht;
   de verwachte kosten,
   de tijdsplanning,
   de indicatie van de risico's

Investeringskostenberekening
• Bij projecten is een gezonde financiële planning van groot belang. Met onze berekeningen verschaffen we inzicht in de hoogte
   van de investering. Hierbij worden diverse prestatie-eisen in ogenschouw genomen. Ons specialisme is kostenraming
   voor utiliteits- en woningbouw. 

Bereikbaarheids potentiaal
• Van groot belang is om vooraf te weten welke locatie het meest perspectief biedt met betrekking tot bereikbaarheid, het toekomst
   potentiaal en de klantenwerving. Ook is van belang rekening te houden met invloed die realisatie van het project heeft op werkgelegeheid
   wanneer er een nieuw bedrijvenpark wordt ontwikkeld. Effecten die de ontwikkeling van een project hebben op de infrastructuur
   dienen ook vooraf goed beschouwd te worden.
© BENT BOUWMANAGEMENT 2013 - REALISATIE IMPULS PUBLICITEIT BV SLIEDRECHT