Advies
• uitwerken van ontwerp tot bestek/uitvoeringsniveau
• verzorging bouwaanvraag
• bestekken
• EPN berekening
• inventarisatie/opname projecten
• quick scan van objecten/lokaties
• second opinion
• budgettering/kostenramingen
• contractvorming met aannemer/adviseurs

Begeleiden huurders
• Opstellen plan van aanpak
• Begeleiden van inrichtingswerkzaamheden

Technisch beheer
• Opstellen van meerjaren onderhoudsbegrotingen
• Analyseren en periodiek inspecteren van het onroerend goed

Bouwplan toesting
• Bouwplan toesting

Locatiescan
• Een locatiescan verschaft inzicht in het benodigde perspectief om een project te gaan ontwikkelen.
   Door de scans worden onderstaande zaken gedetailleerd in kaart gebracht;
   de verwachte kosten,
   de tijdsplanning,
   de indicatie van de risico's

Investeringskostenberekening
• Bij projecten is een gezonde financiële planning van groot belang. Met onze berekeningen verschaffen we inzicht in de hoogte
   van de investering. Hierbij worden diverse prestatie-eisen in ogenschouw genomen. Ons specialisme is kostenraming
   voor utiliteits- en woningbouw. 

Bereikbaarheids potentiaal
• Van groot belang is om vooraf te weten welke locatie het meest perspectief biedt met betrekking tot bereikbaarheid, het toekomst
   potentiaal en de klantenwerving. Ook is van belang rekening te houden met invloed die realisatie van het project heeft op werkgelegeheid
   wanneer er een nieuw bedrijvenpark wordt ontwikkeld. Effecten die de ontwikkeling van een project hebben op de infrastructuur
   dienen ook vooraf goed beschouwd te worden.
© BENT BOUWMANAGEMENT 2013 - REALISATIE IMPULS PUBLICITEIT BV SLIEDRECHT