B&T bouwmanagement begeleidt projecten vanaf de initiatief- tot en met de beheerfase. Daarin vertegenwoordigen wij u als opdrachtgever. Het bouwproces wordt door ons geregisseerd. Wij behartigen uw belangen en realiseren de met u afgesproken doelen en ontzorgen u als opdrachtgever.

Planontwikkeling
• Samenstellen van het programma van eisen
 Selectie van adviseurs
 Opstellen van project planningen
 Opstellen en bewaken van budgetten
• Organiseren van de aanbesteding
 Advies met betrekking tot bouwtechniek, organisatievorm, bouwmethode, (bouw)regelgeving

Bouwteam
 Samenstellen en begeleiden van een bouwteam
 Bewaken van planning en begroting
 Opstellen van contracten

Directievoering
 Begeleiden van het bouwproces in de uitvoeringsfase
   Wij doen dit op basis van het GOTIK systeem.
   Bewaken, beheren en sturen op Geld, Organisastie, Tijd, Informatie en Kwaliteit.

Toezicht
 Kwaliteitstoezicht tijdens de uitvoering

Technische planbeoordeling
 Toetsen van bestek en tekeningen


Coördinatie van inbouwactiviteiten
 Coördineren van bouwactiviteiten in projecten die door derden zijn gehuurd© BENT BOUWMANAGEMENT 2013 - REALISATIE IMPULS PUBLICITEIT BV SLIEDRECHT